தலைமைக் காவலர் சிவதர்சினி
சிவஞானம் சிவதர்சினி
கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: காவல்துறை
நிலை: தலைமைக் காவலர்
இயக்கப் பெயர்: சிவதர்சினி
இயற்பெயர்: சிவஞானம் சிவதர்சினி
பால்: பெண்
ஊர்: கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரச்சாவு: 13.10.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் எழுமட்டுவாள் பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 04” நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆலங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஆலங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com