மேஜர் அபிராமி
குணரத்தினம் ஜெயச்சித்திரா
சந்தை வீதி, காங்கேசன்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: அபிராமி
இயற்பெயர்: குணரத்தினம் ஜெயச்சித்திரா
பால்: பெண்
ஊர்: சந்தை வீதி, காங்கேசன்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 30.05.1974
வீரச்சாவு: 13.08.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் சாவச்சேரி பகுதியில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com