லெப்.கேணல் தமிழன்பன்
செல்வரட்ணம் அரவிந்தன்
மணிக்கூட்டு வீதி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்.கேணல்
இயக்கப் பெயர்: தமிழன்பன்
இயற்பெயர்: செல்வரட்ணம் அரவிந்தன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மணிக்கூட்டு வீதி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 14.06.1969
வீரச்சாவு: 17.07.2000
நிகழ்வு: வவுனியா நகர் பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com