லெப்டினன்ட் மாதவி
யுவாலிஸ்முறாஸ் யூலியற்
கரம்பன், ஊர்காவத்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: மாதவி
இயற்பெயர்: யுவாலிஸ்முறாஸ் யூலியற்
பால்: ஆண்
ஊர்: கரம்பன், ஊர்காவத்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 15.04.1981
வீரச்சாவு: 17.07.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கனகம்புளியடிசந்தி பகுதியில் படையினரின் எறிகணைத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com