லெப்டினன்ட் ஜெயந்தன் (நிரோசன்)
ஜெயரட்ணம் நிரோசன்
குருநகர், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: எல்லைப்படை
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ஜெயந்தன் (நிரோசன்)
இயற்பெயர்: ஜெயரட்ணம் நிரோசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: குருநகர், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 28.05.1980
வீரச்சாவு: 17.07.2000
நிகழ்வு: மன்னார் நரிக்குளம் பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com