வீரவேங்கை செம்பியன்
கோணநாயகம் சூரியபிரகாஸ்
திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: செம்பியன்
இயற்பெயர்: கோணநாயகம் சூரியபிரகாஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 28.09.1978
வீரச்சாவு: 17.07.2000
நிகழ்வு: திருகோணமலை சுங்காங்குழி பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com