லெப்டினன்ட் முகுந்தன்
மயில்வாகனம் பரமசிவம்
கோபாலபுரம், நிலாவெளி, திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: முகுந்தன்
இயற்பெயர்: மயில்வாகனம் பரமசிவம்
பால்: ஆண்
ஊர்: கோபாலபுரம், நிலாவெளி, திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 08.07.1977
வீரச்சாவு: 17.07.2000
நிகழ்வு: திருகோணமலை சுங்காங்குழி பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com