கப்டன் மயூரன் (பார்த்தசாரதி)
கந்தப்போடி கனகசுந்தரம்
மயிலம்பாவெளி, தன்னாமுனை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: மயூரன் (பார்த்தசாரதி)
இயற்பெயர்: கந்தப்போடி கனகசுந்தரம்
பால்: ஆண்
ஊர்: மயிலம்பாவெளி, தன்னாமுனை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 10.05.1978
வீரச்சாவு: 19.06.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கொழும்புத்துறை பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது படையினரின் குறிசூட்டுத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com