2ம் லெப்டினன்ட் இளந்தாயகி
இராமசாமி ரேணுகா
பரவிப்பாஞ்சான், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: இளந்தாயகி
இயற்பெயர்: இராமசாமி ரேணுகா
பால்: பெண்
ஊர்: பரவிப்பாஞ்சான், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 11.10.1980
வீரச்சாவு: 19.06.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கனகம்புளியடிச்சந்தி பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது படையினரின் எறிகணைத்தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com