2ம் லெப்டினன்ட் மனோகர்
பேரின்பராஜா கிருஸ்ணராஜ்
9ம் வட்டாரம், களுவாஞ்சிக்குடி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: மனோகர்
இயற்பெயர்: பேரின்பராஜா கிருஸ்ணராஜ்
பால்: ஆண்
ஊர்: 9ம் வட்டாரம், களுவாஞ்சிக்குடி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரச்சாவு: 19.06.2000
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு படுவான்கரை பகுதியில் படையினரின் எறிகணைத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com