கப்டன் கட்டாளன்
கணபதிப்பிள்ளை பாலச்சந்திரன்
சந்திவெளி, முறக்கொட்டாஞ்சேனை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: கட்டாளன்
இயற்பெயர்: கணபதிப்பிள்ளை பாலச்சந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சந்திவெளி, முறக்கொட்டாஞ்சேனை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 09.08.1980
வீரச்சாவு: 19.06.2000
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு நகரப்பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com