லெப்டினன்ட் ரூபன்
இ.திருச்செல்வம்
திருகோணமலை.
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ரூபன்
இயற்பெயர்: இ.திருச்செல்வம்
பால்: ஆண்
ஊர்: திருகோணமலை.
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 13.09.1989
நிகழ்வு: திருகோணமலை கட்டைபறிச்சான் இறால்பாலம் பகுதியில் இந்தியப் படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com