லெப்டினன்ட் சுருளி
முத்துக்குமார் பாலசிங்கம்
பள்ளிக்குடியிருப்பு, மூதூர், திருகோணமலை.
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சுருளி
இயற்பெயர்: முத்துக்குமார் பாலசிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: பள்ளிக்குடியிருப்பு, மூதூர், திருகோணமலை.
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 13.09.1989
நிகழ்வு: திருகோணமலை கட்டைபறிச்சான் இறால்பாலம் பகுதியில் இந்தியப் படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com