வீரவேங்கை பாமகன்
டெமினிற் யெனிஸ்வரன்
சேமமடு, ஓமந்தை, வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பாமகன்
இயற்பெயர்: டெமினிற் யெனிஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சேமமடு, ஓமந்தை, வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 08.05.1980
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கிளாலி பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்:

விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.


 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com