லெப்டினன்ட் வீரா
சின்னையா வசந்த்குமார்
குடத்தனை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வீரா
இயற்பெயர்: சின்னையா வசந்த்குமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: குடத்தனை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 26.03.1977
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கிளாலி பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com