2ம் லெப்டினன்ட் கலைச்செல்வன்
கணேஸ் துஸ்யந்தன்
மதியாமடு, புளியங்குளம், வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கலைச்செல்வன்
இயற்பெயர்: கணேஸ் துஸ்யந்தன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மதியாமடு, புளியங்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 25.09.1980
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: மன்னார் பேசாலை பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com