2ம் லெப்டினன்ட் கொற்றவன்
தங்கவேல் சந்திரபாலன்
கிளிவெட்டி, குமாரபுரம், மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கொற்றவன்
இயற்பெயர்: தங்கவேல் சந்திரபாலன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கிளிவெட்டி, குமாரபுரம், மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1980
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: திருகோணமலை குமாரபுரம் பகுதியில் படையினருடன் எற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com