கப்டன் விஜிதரன் (பல்லவன்)
துரைராசசிங்கம் சீமான்
சுழிபுரம் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: விஜிதரன் (பல்லவன்)
இயற்பெயர்: துரைராசசிங்கம் சீமான்
பால்: ஆண்
ஊர்: சுழிபுரம் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 05.06.1980
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி முகமாலை பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com