2ம் லெப்டினன்ட் பவளப்பிரியன்
தில்லைப்போடி அழகையா
1ம் வட்டாரம், தாழங்குடா, ஆரையம்பதி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: பவளப்பிரியன்
இயற்பெயர்: தில்லைப்போடி அழகையா
பால்: ஆண்
ஊர்: 1ம் வட்டாரம், தாழங்குடா, ஆரையம்பதி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 22.04.1979
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி இயக்கச்சி பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com