லெப்டினன்ட் இளவீரன்
செல்லத்துரை தவேந்திரன்
வேலங்குளம், வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: இளவீரன்
இயற்பெயர்: செல்லத்துரை தவேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: வேலங்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 02.01.1981
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி இயக்கச்சி பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com