லெப்டினன்ட் ஆற்ரலரசன் (தமிழ்த்தென்றல்)
கிஸ்ணபிள்ளை ஜெயக்குமார்
திருநகர், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ஆற்ரலரசன் (தமிழ்த்தென்றல்)
இயற்பெயர்: கிஸ்ணபிள்ளை ஜெயக்குமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: திருநகர், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 18.07.1978
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி இயக்கச்சி பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com