2ம் லெப்டினன்ட் மேனன்
இராமச்சந்திரன் ரமேஸ்
மதியாமடு, புளியங்குளம், வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: மேனன்
இயற்பெயர்: இராமச்சந்திரன் ரமேஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: மதியாமடு, புளியங்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 23.05.1981
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி இத்தாவில் பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com