2ம் லெப்டினன்ட் சங்கவை
இரத்தினம் தேவிகா
சிவபுரம், கிராஞ்சி, பூநகரி, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சங்கவை
இயற்பெயர்: இரத்தினம் தேவிகா
பால்: ஆண்
ஊர்: சிவபுரம், கிராஞ்சி, பூநகரி, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 16.05.1982
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி இத்தாவில் பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com