2ம் லெப்டினன்ட் மணியிசை
ஆறுமுகம் அசோக்குமார்
மாவடிவேம்பு, சித்தாண்டி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: மணியிசை
இயற்பெயர்: ஆறுமுகம் அசோக்குமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: மாவடிவேம்பு, சித்தாண்டி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 12.11.1981
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ஆனையிறவு பகுதியில்“ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com