2ம் லெப்டினன்ட் குயில்மூர்த்தி
சாமித்தம்பி கண்ணன்
தூறைநீலாவணை, அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: குயில்மூர்த்தி
இயற்பெயர்: சாமித்தம்பி கண்ணன்
பால்: ஆண்
ஊர்: தூறைநீலாவணை, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 12.10.1983
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ஆனையிறவு பகுதியில்“ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com