மேஜர் சயந்திரன்
நல்லரத்தினம் சுவேதாஸ்கர்
பாரதிபுரம், எருவில், களுவாஞ்சிக்குடி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: சயந்திரன்
இயற்பெயர்: நல்லரத்தினம் சுவேதாஸ்கர்
பால்: ஆண்
ஊர்: பாரதிபுரம், எருவில், களுவாஞ்சிக்குடி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 16.03.1978
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ஆனையிறவு பகுதியில்“ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com