லெப்.கேணல் கவிக்கண்ணன் (கண்ணன்)
நாகமணி சத்தியசீலன்
நெடியவெட்டை, மண்டூர், மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்.கேணல்
இயக்கப் பெயர்: கவிக்கண்ணன் (கண்ணன்)
இயற்பெயர்: நாகமணி சத்தியசீலன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நெடியவெட்டை, மண்டூர், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 05.05.1977
வீரச்சாவு: 21.04.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ஆனையிறவு பகுதியில்“ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com