வீரவேங்கை கேதீஸ்
கு.கிருபைராசா
சேனைக்குடியிருப்பு, கல்முனை, அம்பாறை.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கேதீஸ்
இயற்பெயர்: கு.கிருபைராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: சேனைக்குடியிருப்பு, கல்முனை, அம்பாறை.
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 31.10.1965
வீரச்சாவு: 13.08.1989
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு மாவட்டம் மீயாங்குளத்தில் இந்தியப்படையினர் பதுங்கித் தாக்கியதில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com