2ம் லெப்டினன்ட் ராதா
காத்தமுத்து சின்னமுத்து
இறால்ஒடை, வட்டவான், வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ராதா
இயற்பெயர்: காத்தமுத்து சின்னமுத்து
பால்: ஆண்
ஊர்: இறால்ஒடை, வட்டவான், வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 03.09.1980
வீரச்சாவு: 21.03.2000
நிகழ்வு: மணலாறு பகுதியில் படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com