வீரவேங்கை நதியரசன்
குணரட்ணம் இன்பராஜ்
கெருடாவில் தெற்கு, தொன்டமாணாறு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நதியரசன்
இயற்பெயர்: குணரட்ணம் இன்பராஜ்
பால்: ஆண்
ஊர்: கெருடாவில் தெற்கு, தொன்டமாணாறு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 23.05.1982
வீரச்சாவு: 14.02.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி பரந்தன் பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது படையினரின் எறிகணைத்தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com