வீரவேங்கை உதயன்
கந்தசாமி உதயகுமார்
குப்பிளான், ஏழாலை, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: உதயன்
இயற்பெயர்: கந்தசாமி உதயகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: குப்பிளான், ஏழாலை, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 29.03.1960
வீரச்சாவு: 17.07.1989
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி விசுவமடுவில் இந்தியப்படையினருடனான நேரடிச் சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com