வீரவேங்கை பகீர்
வல்லிபுரம் பகீரதன்
சாஸ்திரிகூழாங்குளம், வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பகீர்
இயற்பெயர்: வல்லிபுரம் பகீரதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சாஸ்திரிகூழாங்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரச்சாவு: 13.01.2000
நிகழ்வு: மன்னார் பேசாலை பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மேதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com