வீரவேங்கை வளவன்
மரியநாயகம் விஜயகுமார்
அச்செழு, நிர்வேலி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: வளவன்
இயற்பெயர்: மரியநாயகம் விஜயகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: அச்செழு, நிர்வேலி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 18.12.1981
வீரச்சாவு: 13.01.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி சுட்டதீவு பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com