மேஜர் மாதவன்
கந்தையா மனோரஞ்சன்
நாவற்காடு, வரணி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: மாதவன்
இயற்பெயர்: கந்தையா மனோரஞ்சன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நாவற்காடு, வரணி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 25.01.1972
வீரச்சாவு: 12.01.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் தனங்கிளப்பு பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com