2ம் லெப்டினன்ட் யாழினி
நாகநாதன் அசாதினி
கைதடி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: யாழினி
இயற்பெயர்: நாகநாதன் அசாதினி
பால்: பெண்
ஊர்: கைதடி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 18.10.1982
வீரச்சாவு: 12.01.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் தனங்கிளப்பு பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com