கப்டன் இளநிலா
கனகராசா கவிதா
வலையர்மடம், முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: இளநிலா
இயற்பெயர்: கனகராசா கவிதா
பால்: ஆண்
ஊர்: வலையர்மடம், முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 22.02.1982
வீரச்சாவு: 12.01.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் தனங்கிளப்பு பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com