வீரவேங்கை இராசேந்திரன்
சுப்பிரமணியம் இராசேந்திரன்
ஜெயபுரம் தெற்கு, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
பிரிவு: எல்லைப்படை
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: இராசேந்திரன்
இயற்பெயர்: சுப்பிரமணியம் இராசேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஜெயபுரம் தெற்கு, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 02.11.1979
வீரச்சாவு: 12.01.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் அரியாலை பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com