2ம் லெப்டினன்ட் மகேஸ்வரன் (நாகேஸ்)
சங்கிலி மகேஸ்வரன் (நாகேஸ்)
செல்வாநகர், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
பிரிவு: எல்லைப்படை
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: மகேஸ்வரன் (நாகேஸ்)
இயற்பெயர்: சங்கிலி மகேஸ்வரன் (நாகேஸ்)
பால்: பெண்
ஊர்: செல்வாநகர், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 07.07.1980
வீரச்சாவு: 12.01.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் அரியாலை பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் பகுதி 12 - நிரல் 8-575ல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com