லெப்டினன்ட் கண்ணன்
செல்வரட்ணம் செல்வகுமார்
கற்சிலைமடு, ஒட்டுசுட்டான், முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கண்ணன்
இயற்பெயர்: செல்வரட்ணம் செல்வகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: கற்சிலைமடு, ஒட்டுசுட்டான், முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 05.05.1981
வீரச்சாவு: 15.11.1999
நிகழ்வு: வவுனியா பன்றிக்கெய்தகுளம் பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com