கப்டன் இதயன்
இராசேந்திரம் இளங்குமரன்
பத்தாவத்தை, இளவாலை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: இதயன்
இயற்பெயர்: இராசேந்திரம் இளங்குமரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பத்தாவத்தை, இளவாலை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 05.07.1979
வீரச்சாவு: 15.11.1999
நிகழ்வு: வவுனியா பன்றிக்கெய்தகுளம் பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com