கப்டன் வாசன்
முருகமூர்த்தி யோகேந்திரன்
கெருடாவில், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: வாசன்
இயற்பெயர்: முருகமூர்த்தி யோகேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கெருடாவில், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 02.11.1978
வீரச்சாவு: 15.11.1999
நிகழ்வு: வவுனியா பன்றிக்கெய்தகுளம் பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com