வீரவேங்கை அருள்மதி
செல்லையா ஜானகி
கைவேலி, புதுக்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அருள்மதி
இயற்பெயர்: செல்லையா ஜானகி
பால்: பெண்
ஊர்: கைவேலி, புதுக்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 05.12.1982
வீரச்சாவு: 15.11.1999
நிகழ்வு: மணலாறுமண்கிண்டிமலைப் பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் 03“ நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com