லெப்டினன்ட் ஈழவண்ணன்
கார்ததிகேசு ரவீந்திரன்
சேனைக்குடியிருப்பு, கல்முனை, அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ஈழவண்ணன்
இயற்பெயர்: கார்ததிகேசு ரவீந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சேனைக்குடியிருப்பு, கல்முனை, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 06.03.1980
வீரச்சாவு: 15.11.1999
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு குடும்பிமலைப் பகுதியில் படை முன்னரங்க தாக்குதலுக்கான ஒத்திகையின்போது தவறுதலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com