வீரவேங்கை அருளிசை
கணேஸ்வரன் சிவகுமார்
அளவெட்டி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அருளிசை
இயற்பெயர்: கணேஸ்வரன் சிவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: அளவெட்டி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 04.07.1984
வீரச்சாவு: 15.11.1999
நிகழ்வு: திருகோணமலை பன்குளம் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com