வீரவேங்கை யோகன்
கதிர்காமு யோகராசா
கோவில்வயல், இயக்கச்சி, பளை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: எல்லைப்படை
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: யோகன்
இயற்பெயர்: கதிர்காமு யோகராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: கோவில்வயல், இயக்கச்சி, பளை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 03.06.1975
வீரச்சாவு: 13.10.1999
நிகழ்வு: மணலாறு பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com