லெப்டினன்ட் தமிழ்பாண்டியன்
வேலுப்பிள்ளை ஜெயந்திக்குமார்
உரும்பிராய் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: தமிழ்பாண்டியன்
இயற்பெயர்: வேலுப்பிள்ளை ஜெயந்திக்குமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: உரும்பிராய் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 02.01.1979
வீரச்சாவு: 13.09.1999
நிகழ்வு: மன்னார் பள்ளமடு நோக்கி முன்னேறிய படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com