கப்டன் இளந்திரையன் (சபேசன்)
திருநாவுக்கரசு சபேசன்
மல்லாகம், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: இளந்திரையன் (சபேசன்)
இயற்பெயர்: திருநாவுக்கரசு சபேசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மல்லாகம், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 10.12.1976
வீரச்சாவு: 13.09.1999
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ஆனையிறவு பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com