லெப்டினன்ட் பூவரசன்
ஜோர்ஜ் நியூட்டன்
கொய்யாத்தோட்டம், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: பூவரசன்
இயற்பெயர்: ஜோர்ஜ் நியூட்டன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கொய்யாத்தோட்டம், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 26.10.1976
வீரச்சாவு: 13.08.1999
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி சுட்டதீவு பகுதியில் படையினர் மேற்கொண்ட குறிசூட்டுத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com