வீரவேங்கை சந்தியா
யோசப் சண்முகநாயகி
மாயவனூர், வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சந்தியா
இயற்பெயர்: யோசப் சண்முகநாயகி
பால்: பெண்
ஊர்: மாயவனூர், வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 17.10.1979
வீரச்சாவு: 17.07.1999
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு பனங்காமம் பகுதியில் படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com