லெப்டினன்ட் மதீபன்
இராசதுரை சபேஸ்
வலம்புரம், கொழும்புத்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: மதீபன்
இயற்பெயர்: இராசதுரை சபேஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: வலம்புரம், கொழும்புத்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 15.08.1978
வீரச்சாவு: 21.03.1999
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு தண்ணிமுறிப்பு பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com